# Tags
ప్రకాశం జిల్లా దర్శి లో ఇంజనీరింగ్ చేసిన విద్యార్థి ఉద్యోగం లేక నెల రోజుల నుండి రెస్టారెంట్ లో పని చేస్తూ తన చదువుకు తగిన ఉద్యోగం రాలేదన్న బాధతో ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

ఉద్యోగం రాలేదన్న బాధతో ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

ప్రకాశం జిల్లా దర్శి లో ఇంజనీరింగ్ చేసిన విద్యార్థి ఉద్యోగం లేక నెల రోజుల నుండి రెస్టారెంట్ లో పని చేస్తూ తన చదువుకు తగిన ఉద్యోగం రాలేదన్న బాధతో ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.